Uitspraak BAS Mister 100 Lier & B.C. Couronne / KBBB

Beste biljartliefhebber,

Mr. 100 en BC Couronne hebben een klacht ingediend bij het BAS. Zij betwisten de sportreglementen daar waar er vermeld staat dat voor de serie-disciplines, 5K en artistiek, het laken minimum 75% wol moet bevatten.

In februari 2020 en in een vorige uitspraak werd aangehaald dat de eis dat een laken wol moest bevatten niet gesteund was op objectieve gegevens en puur arbitrair was met de bedoeling de lakens van Simonis te bevoordelen. Daartoe kreeg de KBBB de kans om die objectieve argumenten voor te leggen tegen 28 april 2020. Daartoe werd beroep gedaan op een gerenommeerd en erkend labo en werd de invloed van wol aangetoond. Op 3 juni 2020 werd deze case gedebatteerd.

Het BAS heeft op 17 augustus 2020 een uitspraak gedaan. Zonder een gerechtelijke expert aan te stellen, werden de wetenschappelijke argumenten en de getuigenissen van onze beste serie-spelers niet weerhouden en heeft het BAS geoordeeld dat geen eisen kunnen gesteld worden wat betreft de samenstelling van de lakens.

Dit zet natuurlijk de poort open om gelijk welk laken te leggen waarbij enkel de kleur belangrijk is. Uiteraard zal dit een weerslag hebben op de resultaten van bepaalde disciplines.

De Raad van Beheer zal samen met de raadsman deze uitspraak bestuderen en bekijken welke stappen kunnen/moeten ondernomen worden. De doelstelling van de sportreglementen is onder meer de beste mogelijke condities te specifiëren om de competitieve biljarter de kans te geven het beste van zich zelf te geven.

Hopende hiermee enige duidelijkheid te brengen,

Met sportieve groeten,

Namens de Raad van Bestuur,

Next article

5K