Update

Sportreglementen

Ingevolge het besluit van de Raad van Bestuur zijn de sportreglementen bijgewerkt met de oude tabellen voor de gemiddelden.

Huidige versie : Sportreglementen 2021 – Versie 1.1 – 17/07/2021

Reglement van Inwendige Orde (RIO)

Nieuwe versie 2021