Master toernooien

Na 35 jaar is er een einde gekomen aan de samenwerking tussen KBBB en de VES/BTS.


Gezien de halsstarrige houding omtrent de samenstelling en de ranking van de Ereklasse Driebanden enerzijds en de beslissing om in een langdurige sleep-modus te gaan anderzijds, werd de KBBB ertoe verplicht zijn verantwoordelijkheid op te nemen en te garanderen dat, zoals voor alle andere klassen, ook voor de Ereklasse Drieband een jaarlijkse competitie georganiseerd wordt (over meerdere toernooien). Ook de algemene onvrede binnen de spelersgroep en de organiserende clubs met betrekking tot de voorwaarden en regels van de BTS toernooien hebben hierin ontegensprekelijk een grote rol gespeeld.

Daarom heeft de Raad van Bestuur eerder dit jaar aan zijn Nationale Sportcommissie gevraagd om in overleg met betrokken spelers en clubs een alternatief op te zetten. De eerste fundamenten hiervan beginnen vorm te krijgen maar omwille van Corona is het nog wachten op een gezamenlijke raadpleging van de betrokken spelers en clubs, om een uniforme reglementering uit te werken. Van zodra deze vergadering(en) hebben plaats gevonden en de reglementen op punt staan zullen deze via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd worden.

We danken BTS voor de jarenlange samenwerking en wensen hen alle succes toe.


Met vriendelijke groeten

Namens de Raad van Beheer
Franky Deconinck
Algemeen Secretaris KBBB

Vorige artikel

Einde seizoen 2019-2020