Maatregelen voor de horecasector (vanaf 26.12.2021)

Beste leden,

Naar aanleiding van de nieuwe Covid-wetten die op 24 december 2021 in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd en naar aanleiding van de nieuwe protocollen VAN DE HORECA heeft de KBBB besloten om alle officiële wedstrijden met ingang van maandag 27 december 2021 stop te zetten en dit tot 28 januari 2022.

Dit besluit, genomen in het belang van de gelijkheid tussen clubs kan natuurlijk worden gewijzigd volgens nieuwe protocollen van de federale regering.

Dank u voor uw begrip.

Benny Van Goethem