Informatie met betrekking tot de versoepelingsmaatregelen

Beste biljarters en uitbaters,

Eindelijk is het zover, de horecazaken mogen opnieuw open, zij het nog met enkele restricties. De KBBB houdt er aan informatie te verzamelen die zowel voor de biljarters als voor de uitbaters van nut kunnen zijn. Zo werden er enkele richtlijnen opgesteld. Ook de gids voor de opening van de horeca, gepubliceerd door FOD Economie, is hieronder ter beschikking gesteld.