Billard dans les cafés

Chers membres,

Enfin nous apercevons le bout du tunnel, en effet une bonne partie de nos clubs peuvent de nouveau ouvrir leur local, malheureusement, le gouvernement n’a pas encore décidé pour la pratique du billard dans les cafés.

Pour l’instant, seules les salles séparées, privées et dédiées uniquement aux billards peuvent recevoir des joueurs, et ceci en respect des règles covid en vigueur, comme par exemple l’utilisation de l’appareil de mesure de l’air(CO2), distanciation sociale, … voir le guide de l’horeca et les sites du gouvernement.

Un assouplissement est prévu pour le mois de juillet, encore un peu de patience pour certain.

Attention que ces règles pourraient changées d’une région à l’autre, et même d’une commune à l’autre, il faut bien s’informer auprès des autorités locales.

Prenez soin de vous.

Benny Van Goethem

Président FRBB/KBBB

Van: Kabinet_Weyts <kabinet.weyts@vlaanderen.be>
Datum: 9 juni 2021 om 17:07:43 CEST
Aan: Benny Van Goethem <vangoethemb@icloud.com>
Onderwerp: RE: Biljart in horeca

Geachte heer Van Goethem,

Beste Benny,

De minister en het kabinet sport zullen blijven ijveren voor dezelfde regeling als vorige zomer waarbij cafésporten wel waren toegelaten. Jammer genoeg gaat de federale regering daar voorlopig niet mee akkoord en zijn cafésporten in een café dus voorlopig niet toegelaten. De FOD Economie stelt immers het volgende:  » Het gebruik van groepsspelen (biljart, darts, enz.) is alleen buiten toegestaan als de veiligheidsafstand van 1,5 m gerespecteerd kan worden. Alleen zittende spelen zijn binnen toegestaan. De spelletjes moeten na elk gebruik worden gedesinfecteerd. »

Cafésporten kunnen wel in een aparte ruimte die enkel voor de sport gebruikt wordt en niet dient als gelagzaal.

Met vriendelijke groeten,

Pieterjan Vangerven

Raadgever Sport

Kabinet Vlaams viceminister-president bevoegd voor Onderwijs,

Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Kreupelenstraat 2

1000 Brussel

pieterjan.vangerven@vlaanderen.be