Ontbinding van de nationale jeugdcommissie

Tijdens haar zitting van 29 september 2020, heeft de Raad van Beheer zich gebogen over de werking van de Nationale Jeugdcommissie.
Rekening houdend met diverse factoren, heeft de Raad van Beheer beslist om de Nationale Jeugdcommissie in zijn huidige vorm te ontbinden.
De uitnodiging voor de vergadering van de Nationale Jeugdcommissie van 11 oktober is niet langer van toepassing.
Er worden kandidaturen uitgeschreven voor 3 jeugd-coördinatoren die zich gaan ontfermen over de jeugdwerking. Modaliteiten worden nog meegedeeld.