Biljart in horeca

Beste leden,

Eindelijk zien we het einde van de tunnel, een groot deel van onze clubs kan zijn lokaal weer openen, helaas heeft de regering nog geen besluit genomen over het biljarten in cafés.
Voorlopig kunnen enkel de aparte, private zalen die enkel aan het biljart gewijd zijn spelers ontvangen, en dit met respect voor de covid-regels die van kracht zijn, zoals bijvoorbeeld het gebruik van het luchtmeettoestel (CO2), social distancing, … zie de gids van de horeca en de sites van de overheid.

Een versoepeling is voorzien voor de maand juli, nog even geduld voor sommigen.

Opgelet, deze regels kunnen van regio tot regio, en zelfs van gemeente tot gemeente, veranderen; het is noodzakelijk inlichtingen in te winnen bij de plaatselijke autoriteiten.

Zorg goed voor jezelf.
Benny Van Goethem
Voorzitter FRBB/KBBB

Bronnen: Sport Vlaanderen en ADEPS.
Ministeries van Sport: Wallonië/Brussel en Vlaanderen.

Van: Kabinet_Weyts <kabinet.weyts@vlaanderen.be>
Datum: 9 juni 2021 om 17:07:43 CEST
Aan: Benny Van Goethem <vangoethemb@icloud.com>
Onderwerp: RE: Biljart in horeca

Geachte heer Van Goethem,

Beste Benny,

De minister en het kabinet sport zullen blijven ijveren voor dezelfde regeling als vorige zomer waarbij cafésporten wel waren toegelaten. Jammer genoeg gaat de federale regering daar voorlopig niet mee akkoord en zijn cafésporten in een café dus voorlopig niet toegelaten. De FOD Economie stelt immers het volgende: ” Het gebruik van groepsspelen (biljart, darts, enz.) is alleen buiten toegestaan als de veiligheidsafstand van 1,5 m gerespecteerd kan worden. Alleen zittende spelen zijn binnen toegestaan. De spelletjes moeten na elk gebruik worden gedesinfecteerd.”

Cafésporten kunnen wel in een aparte ruimte die enkel voor de sport gebruikt wordt en niet dient als gelagzaal.

Met vriendelijke groeten,

Pieterjan Vangerven

Raadgever Sport

Kabinet Vlaams viceminister-president bevoegd voor Onderwijs,

Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Kreupelenstraat 2

1000 Brussel

pieterjan.vangerven@vlaanderen.be