Beslissing van de KBBB inzake de schorsing uitgesproken door de UMB.

In afwachting van de beslissing van de disciplinaire commissie van de CEB en eventueel beroep (dat opschortend werkt) tegen de beslissing van de UMB, werd door de nationale sportcommissie van de KBBB voorgesteld dat de betrokken spelers F. Caudron en E. Leppens voorlopig speelgerechtigd blijven. Dit werd aanvaard door de Raad van Bestuur van de KBBB.

Deze beslissing werd genomen na overleg met onze advocaten, die ons waarschuwden voor een mogelijk rechtsgeding met de eis tot dwangsommen van betrokken spelers tegen de federatie wegens broodroof. Indien we deze spelers, met als beroep biljarter, wensen te schorsen voor competities georganiseerd door onze federatie en in feite verbieden hun beroep uit te oefenen, dienen we eerst aan te tonen welke statuten of reglementen van de KBBB door hen overtreden werden.

De KBBB hoopt nog altijd dat er een vergelijk tussen de partijen UMB en PBA wordt gevonden in deze zaak.

Volgende artikel

Sportreglementen 2019