Art 2/2 van het Sportreglement

Artikel 2/2

E. Het speelvlak en de banden moeten al naar gelang de disciplines bekleed zijn met biljartlakens van groene of blauwe kleur met volgende kenmerken, voor aanvang van het seizoen goedgekeurd door de KBBB.

1. Inzake de klassieke disciplines, 5-kegels en artistiek :

Het speelvlak en de banden dienen bekleed te zijn met lakens bestaande uit minimum 75% wol om de precisie, effecten, terugstuit en snelheid te garanderen.

2. Inzake driebanden :

a) Voor de eindfases van de Beker van België en de Belgische Kampioenschappen georganiseerd onder de auspiciën van de KBBB, dient het speelvlak te bestaan uit minimum 75% wol om de precisie, effecten, terugstuit en snelheid enerzijds en om bij internationaal vervolg identieke omstandigheden anderzijds, te garanderen.

b) In alle overige wedstrijden driebanden is het gebruik van lakens bestaande uit minimum 75% wol alsook uit synthetische stof toegelaten in de clubs, weliswaar na aanvraag aan en goedkeuring door de KBBB. De aanvraag dient voor de aanvang van het seizoen gericht aan de betreffende gewestelijke sportbestuurder, de nationale sportbestuurder en de nationale secretaris.