Sportreglementen 2019 – Update – Versie 1-3 van 29-06-2019

De laatste versie van het sportreglement. Gelieve erop toe te zien dat de versie die je eventueel afdrukte, de juiste is. Dit reglement geld als enige juiste.

AANPASSINGEN Versie 1-3

  • Art. 2/2.E – Volledig
  • Art. 9/2.A – Bandstoten 70 in plaats van 80