NATIONALE INTERCLUB
DRIEBANDEN MATCHTAFEL
 
Updates 3 x per week
INTERCLUB NATIONAL
TROIS BANDES MATCH
 
Mise à jour
3 x par semaine
 
 UITSLAGEN HEENRONDE
RESULTATS MATCHES ALLER
 
 


 
2017- 2018
 

 

 

 

 

 
 
 

  
UITSLAGEN TERUGRONDE
RESULTATS MATCHES RETOUR
 
Foto's van billiardsphoto. - Photos par billiardsphoto.

Verantwoordelijke NIDM / Responsable INTM: François De Coninck - lid van de NSC - membre de la CSN - Info 0479/723069

Laatste update kalenders & spelerslijsten -  Dernière update calendriers et listes des joueurs : 24/01/2018
Laatste update uitslagen - Dernière update résultats 18/02/2018 - Laatste update individuele resultaten - Dernière update résultats individuels: 27/12/2017

 

Gewijzigde ontmoetingen - Modifications des rencontres (1° + 2° afd/div.)

Wedstrijdnummer
Match numéro
Originele datum
Date initiale
Nieuwe datum
Nouvelle date
Plaats
Lieu
Opm
Rem
2A103 DE WITTE MOLEN 2- DRIEB CLUB DE LEUG 1 Solana 03/03/2018 27/01/2018 DE WITTE MOLEN 15:00 uur

Belangrijke mededelingen !!!!!! Avis importants !!!!!!

Onderstaande clubs zijn in overtreding met artikel 17/14 en dienen de hieraan verbonden
sanctie te betalen van 5€, te verdubbelen bij elke herhaling -
Les clubs suivants sont en violation de l'article 17/14 et seront pénalisés
d'une amende de 5€, doublée en cas de récidive
Alle uitslagen tijdig ontvangen - Dank aan de clubs !!  --- On a reçu tous les résultats en temps  - Merci aux clubs !!!

 
Wekelijkse updates der uitslagen mogen worden verwacht op dinsdag, donderdag en zaterdag telkens tussen 11h00 en 17h00.
Gebeurlijke aanpassingen op woensdag en vrijdag zijn steeds mogelijk.

Les mises à jour hebdomadaires sont attendues les mardi, jeudi et samedi entre 11h et 17h.
Des ajustements occasionnels sont également possibles les mercredi et vendredi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedure vrijgave buitenlandse deelnemers

Alle buitenlandse spelers, die aantreden in de Belgische NIDM-competitie, worden als speelgerechtigd beschouwd.
Van harte dank aan deze deelnemers, aan de Belgische clubs waarvoor ze uitkomen en aan de respectievelijke
buitenlandse federaties, met name de KNBB (Nl), DBU (D), FFB (F), SBF (S), FIBIS (I)  !!!!
Zoersel, 15 september 2016.

Procédure pour le permis de participation des joueurs étrangers

Tous les joueurs étrangers qui participent à la compétition INTM sont considérés comme autorisé à jouer.
Tous nos remerciements à ces joueurs, aux clubs belges qu’ils représentent et en particulier à leurs fédérations respectives
à savoir KNBB (NL), DBU (DE), FFB (FR), FIBIS (IT) …
-------------------------------------------------------------------------------------------