Nieuwsbrieven van de KBBB naar alle leden en biljartliefhebbers
Bulletins d'information de la FRBB à tous les membres et amateurs de billard.

- Persmededeling 11-04-2017

- Nieuwsbrief 07-04-2017

- Nieuwsbrief 01-04-2017

- Communiqué de presse 11-04-2017

Speciale aankondiging (NL) Annonce spéciale (FR)
Alle correspondentie in verband met Nationale wedstrijden, ook Beker van België, dient naar de Nationale Sport Coördinator, Albert Verbeken, te worden gezonden. Toute correspondance relative aux compétitions nationales, y compris la Coupe de Belgique, doit être envoyée au Coördinateur Sportif national, Albert Verbeken.
De match tabellen voor de Beker van België zijn beschikbaar op de website van de
Beker van België 2017
Les tables de match pour la Coupe de Belgique sont disponibles sur le site de la
Coupe de Belgique 2017
Vacatures Vacatures
Officiële mededeling door de Raad Van Bestuur van de V.Z.W.-K.B.B.B.-F.R.B.B.-A.S.B.L.
 

Vacatures, oproep tot kandidaten:
- Een nationaal sportbestuurder.
- Een adjunct nationaal sportbestuurder.
 
Download document oproep NSB.
Communication officielle par le Conseil d’administration de la A.S.B.L.-F.R.B.B.-K.B.B.B.-V.Z.W.
 

Vacatures, appel à candidats:
- Un directeur sportif national.
- Un directeur sportif national adjoint.
 
Télécharger le document pour l'appel DSN.
KBBB-FRBB.eu
                                   
2016-2017